Værdier

Det er en grundlægende værdi på Kragelund Efterskole, at vi møder hinanden med respekt og tillid.

Det er også en grundlæggende værdi for os, at fællesskab forpligter. Fællesskabet på Kragelund Efterskole bygger på gensidig forståelse, tolerance og ansvarlighed.

Alle mennesker har brug for at kunne udvikle sig – og fra deres eget udgangspunkt. På Kragelund Efterskole sigter vi hvert år efter at skabe et fællesskab, som hjælper den enkelte til at udvikle sin forståelse for eget værd og selvstændige stillingtagen.

Det sunde liv

På Kragelund Efterskole ved vi, at et sundt liv er basis for en god udvikling. Derfor lægger vi vægt på motion, kost og søvn, så vi alle har kræfter og energi til hverdagens udfordringer.

Men et sundt liv er også at være vågen for verdens gang og sit eget udgangspunkt. Derfor følger vi dagligt med i og perspektiverer nyhederne. Samtidig lægger vi vægt på, at vi hver især ved, vi kommer fra – vores kultur og historie.

 

Hverdag

Vores hverdag er lagt an, så vi kan nå målene – og nyde hinandens selskab. Se mere om hverdagen her.

 

Undervisning

Vi har mere end 25 års erfaring med undervisning af ordblinde elever. Se mere om undervisningen her.

 

Vi står bag

Bag Kragelund Efterskole står en skolekreds, som vælger bestyrelsen. Du kan være med. Se mere her.