Bliv elev

Her kan du tilmelde dig som elev på Kragelund Efterskole. Vi er en efterskole for ordblinde unge fra 8. – 10. klasse.

Der er en række betingelser, du skal opfylde for at blive optaget.

Hvad angår alder og skolegang skal du opfylde følgende:

 • Du skal have afsluttet 8 års skolegang, 7.klasse eller være mindst 14 år gammel, når du starter hos os.
 • Du må ikke være fyldt 18 år ved skoleårets start.

Derudover skal Kragelund Efterskole have tilsendt:
a

 • En ordblindetest – (indsendes ved tilmelding)
 • En skole-/forældreudtalelse (vi udsender skemaer i efteråret inden skolestart)
 • Evt. en rapport fra PPR, hvis I har sådan en

Sådan er proceduren

 

 1. Dine forældre eller værge skal udfylde en tilmeldingsformular online. Når vi har modtaget en formular, bliver I kontaktet af skolen.  Formularen finder I her.
 2. I indsender ordblindetest og evt. rapport fra PPR til skolen ved at besvare den mail i får som kvittering på jeres ansøgning.
 3. Ansøgningen vil først blive behandlet når vi har modtaget en ordblindetest eller anden form for dokumentation fra PPR der viser, at du er ordblind og dermed inden for vores målgruppe.
 4. Hvis vi som skole kan se, at du hører til målgruppen, modtager du et optagelsesbrev med opkrævning af et indmeldelsesgebyr på 1650 kr. Er der ikke flere ledige pladser vil du modtage et ventelistebrev.
 5.  I efteråret før skolestart bliver du indkaldt til en personlig samtale. I indkaldelsen til samtalen vedhæfter vi skabeloner til udtalelser fra din nuværende skole og dine forældre. Disse indsender du til os inden samtalen.
 6. Hvis du stadig ønsker at gå på KE skal dine forældre eller værge og du nu underskrive en tilsendt skolekontrakt og returnere denne til skolen.
 7. Du er endelig optaget som elev, når vi har modtaget en underskrevet skolekontrakt.

Bemærk: Du kan kun tilmeldes for ét år ad gangen. Et evt. skoleår nr. to skal aftales mellem elev, forældre og skole i løbet af første skoleår.

Der åbnes for tilmelding til skoleåret 26/27 fredag d. 22 september 2023 kl. ca. 12.00

Tilmeldingsformularer (klik for at folde ud)

Besøg os først

Det er rigtig god idé at besøge skolen, før tilmelding. Så kan du og dine forældre bedst mærke, om det er noget for dig.

Book en af vores besøgsaftner 

 

Er der ledige pladser?

På efterskolerne.dk kan du se, om vi har ledige pladser til de kommende skoleår. Klik her.

 

Hvad koster det?

Beregn prisen for et ophold på Kragelund Efterskole her.

 

Søg supplerende støtte

Det er muligt at søge ekstra støtte til efterskoleopholdet. Vi er altid klar til at hjælpe og vejlede omkring dette.

Læs alt om lokal efterskolestøtte ved at klikke på plus-tegnet herunder.

Formål med tilskuddet
Efterskoleloven fastsætter i §§ 11 og 37 de overordnede betingelser og formål med den lokale efterskolestøtte.

 • Tildeling sker efter skolens vurdering, således at skolen er i stand til at opfylde lovens bestemmelse om, at skolens kurser skal være åbne for alle.
 • Regler vedr. egenbetalingen og nedsættelse af egenbetaling skal respekteres.

Principper
Lokal efterskolestøtte kan søges af alle, men puljen har begrænsede midler.
Det er ingen hindring, at familien i forvejen modtager højeste statslige elevstøtte. Skolen vurderer tilskud ud fra de indkomne ansøgninger og de enkeltes givne omstændigheder.

Tildeling
Tildeling af støtten skal være baseret på en konkret, individuel vurdering og i denne vurdering kan der indgå flere faktorer, f.eks.

 • Familien skal have søgt kommunen om ekstra kommunetilskud og have fået et skriftligt afslag. Kopi af afslaget vedhæftes ansøgningen om Individuel støtte.
 • Familiens sociale situation er præget af sygdom arbejdsløshed eller lignende. Deraf måske kædet sammen med en betydelig indtægtsnedgang i forhold til årsindkomsten hvoraf statsstøtten er beregnet.
 • Ønsket om at hjælpe en elev til gennemførelse af efterskoleopholdet, selvom familien rammes af økonomiske problemer i løbet af skoleåret.
 • Det skal bemærkes at ved dødsfald og skilsmisse bliver statsstøtten genberegnet, når blot man giver skolen besked.

Aftalevilkår
Aftalen er skriftlig, og forældrene forpligtes til at meddele skolen om indtræden af forhold, som ændrer forudsætningerne for indgåelse af aftalen. Husk at vedlægge kopi af det skriftlige afslag fra Kommunen på ekstra støtte.

Ønsker I at ansøge om lokal efterskolestøtte 2024/25, skal I bruge dette skema:

Ansøgning om lokal efterskolestøtte 2024-2025

Herefter udfyldes dette og sendes til skolens kontor bilagt begrundelse for ansøgningen samt kopi af det skriftlige afslag fra kommunen og relevante årsoplysninger (se ansøgningsskemaet) til: kontoret@kragelund-efterskole.dk

Ekstra kommunetilskud

Nogle kommuner giver et ekstraordinært tilskud til nedsættelse af jeres egenbetaling, fordi jeres barn går på en efterskole med et særligt tilrettelagt undervisningstilbud til ordblinde. Hvis I vil undersøge om jeres kommune giver et ekstra tilskud, skal I kontakte børne- og ungeforvaltningen i jeres hjemkommune.