Bliv elev

Her kan du tilmelde dig som elev på Kragelund Efterskole. Vi er en efterskole for ordblinde unge fra 8. – 10. klasse.

Der er en række betingelser, du skal opfylde for at blive optaget.

Hvad angår alder og skolegang skal du opfylde følgende:

 • Du skal have fuldført de første 7 skoleår.
 • Du skal være mindst 14 år gammel, når du starter hos os.
 • Du må ikke være fyldt 18 år ved skoleårets start.

Derudover skal Kragelund Efterskole have tilsendt:
a

 • En ordblindetest – (indsendes ved tilmelding)
 • En skole-/forældreudtalelse (vi udsender skemaer i efteråret inden skolestart)
 • Gerne en rapport fra PPR, hvis I har sådan en.

Sådan er proceduren

 1. Dine forældre eller værge skal udfylde en tilmeldingsformular online. Når vi har modtaget en formular, bliver I kontaktet af skolen. Formularen finder I her.
  a
 2. I sender ordblindetest og evt. rapport fra PPR til skolen. Find kontaktoplysninger her.
  a
 3. Hvis vi som skole kan se, at du hører til målgruppen, bliver I indkaldt til en samtale i efteråret før skolestart. I indkaldelsen til samtalen vedhæfter vi skabeloner til  udtalelser fra bl.a. din nuværende skole. Disse indsender du til os inden samtalen. Herefter kan du blive optaget som elev på Kragelund Efterskole.
  a
 4. Dine forældre eller værge og du skal nu underskrive en skolekontrakt og betale et indmeldelsesgebyr.
  a
 5. Du er endeligt optaget som som elev, når vi har modtaget en underskrevet skolekontrakt og tilmeldingsgebyret.

Bemærk: Du kan kun tilmeldes for ét år ad gangen. Et evt. skoleår nr. to skal aftales mellem elev, forældre og skole i løbet af første skoleår.

Vi åbner for tilmelding til skoleåret 24/25 fredag den 24. september 2021

Tilmeldingsformularer (klik for at folde ud)

Besøg os først

Det er rigtig god idé at besøge skolen, før tilmelding. Så kan du og dine forældre bedst mærke, om det er noget for dig.

Book en af vores besøgsaftner 

 

Er der ledige pladser?

På efterskolerne.dk kan du se, om vi har ledige pladser til de kommende skoleår. Klik her.

 

Hvad koster det?

Beregn prisen for et ophold på Kragelund Efterskole her.

 

Søg supplerende støtte

Det er muligt at søge ekstra støtte til efterskoleopholdet. Vi er altid klar til at hjælpe og vejlede omkring dette.

Læs alt om individuel støtte ved at klikke på plus-tegnet herunder.

Formål med tilskuddet
Efterskoleloven fastsætter i §§ 11 og 37 de overordnede betingelser og formål med den individuelle supplerende elevstøtte.

 • Tildeling sker efter skolens vurdering, således at skolen er i stand til at opfylde lovens bestemmelse om, at skolens kurser skal være åbne for alle.
 • Regler vedr. egenbetalingen og nedsættelse af egenbetaling skal respekteres.

Principper
Individuel supplerende elevstøtte kan søges af alle, men puljen har begrænsede midler.
Det er ingen hindring, at familien i forvejen modtager højeste statslige elevstøtte. Skolen vurderer tilskud ud fra de indkomne ansøgninger og de enkeltes givne omstændigheder.

Tildeling
Tildeling af støtten skal være baseret på en konkret, individuel vurdering og i denne vurdering kan der indgå flere faktorer, f.eks.

 • Familien skal have søgt kommunen om ekstra kommunetilskud og have fået et skriftligt afslag. Kopi af afslaget vedhæftes ansøgningen om Individuel støtte.
 • Familiens sociale situation er præget af sygdom arbejdsløshed eller lignende. Deraf måske kædet sammen med en betydelig indtægtsnedgang i forhold til årsindkomsten hvoraf statsstøtten er beregnet.
 • Ønsket om at hjælpe en elev til gennemførelse af efterskoleopholdet, selvom familien rammes af økonomiske problemer i løbet af skoleåret.
 • Det skal bemærkes at ved dødsfald og skilsmisse bliver statsstøtten genberegnet, når blot man giver skolen besked.

Aftalevilkår
Aftalen er skriftlig, og forældrene forpligtes til at meddele skolen om indtræden af forhold, som ændrer forudsætningerne for indgåelse af aftalen. Husk at vedlægge kopi af det skriftlige afslag fra Kommunen på ekstra støtte.

Ønsker I at ansøge om individuel supplerende støtte 2021/22, skal I bruge dette skema:

Ansøgning om individuel supplerende elevstøtt 2021-2022

Herefter udfyldes dette og sendes til skolens kontor bilagt begrundelse for ansøgningen samt kopi af det skriftlige afslag fra kommunen og relevante årsoplysninger (se ansøgningsskemaet) til: kontoret@kragelund-efterskole.dk

Ekstra kommunetilskud

Nogle kommuner giver et ekstraordinært tilskud til nedsættelse af Jeres egenbetaling, fordi jeres barn går på en efterskole med et særligt tilrettelagt undervisningstilbud til ordblinde. Hvis I vil undersøge om jeres kommune giver et ekstra tilskud, skal I kontakte børne- og ungeforvaltningen i jeres hjemkommune.