Personale

Her er vi – vi er vilde med efterskole.

Vi brænder for at lave verdens bedste efterskole for ordblinde unge.

Her finder du kontaktoplysninger på hver enkelt af os. Har du bruge for at kontakte skolen, kan du gøre det ved at klikke her.

Vi er…

25 dedikerede medarbejder, som alle elsker efterskole.

Vi underviser i…

… alle de almindelige skolefag + mere end 20 forskellige valgfag.

På kontoret…

… finder du forstander Jens og sekretær Annie. Kontakt os .

Jens Lau Pedersen, forstander

Har det overordnede pædagogiske og administrative ansvar for skolen.

Underviser i engelsk, biologi, fællestime og 10. klasses-fag.

Kan træffes på e-mail eller på telefon 2616 7104.

Anni Hinrichsen, sekretær

Kan træffes på e-mail eller telefon 7675 8250.

Morten S. Schlünzen, adm. afdelingsleder

Underviser i matematik, fysik og biologi.

Kan træffes på e-mail.

Lisbet Slyngborg, pæd. afdelingsleder

Underviser i dansk og engelsk.

Kan træffes på e-mail.

Mikkel Lyngbye, lærer

Underviser i matematik, naturfag, idræt og træværksted.

Kan træffes på e-mail.

Lasse Groth Sorgenfrei, lærer

Underviser  i dansk, matematik og idrætsfag

Kan træffes på e-mail.

Birgit Faurbye Andersen , lærer

Underviser i dansk, keramik og billedkunst 

Kan træffes på e-mail.

Bente Bahn Larsen, lærer

Underviser i dansk, biologi og madlavning.

Kan træffes på e-mail.

 

Tove Sørensen, lærer og støtteperson

Underviser i filosofi og styrketræning.

Kan træffes på e-mail.

 

Nanna Rudebeck Rasmussen, lærer

Underviser i dansk, tysk, samfundsfag og valgfag

Kan træffes på e-mail.

Torben Riis Lagoni, lærer

Underviser i fysik og teknologi

Kan træffes på e-mail.

 

Christian A. Rolskov, lærer og IT-vejleder

Underviser i matematik, engelsk, tysk, medie og idrætsfag.

Kan træffes på e-mail.

 

 

Søren Nielsen, lærer og vejleder

Underviser i geografi, matematik og fysik.

Kan træffes på e-mail.

 

 

Sidse H. Rasmussen, lærer (på barsel)

Underviser i dansk, engelsk og samfundsfag

Kan træffes på e-mail.

 

Palle Hansen, lærer

Underviser i smedning, metal, friluftsliv og musik.

Kan træffes på e-mail.

 

 

Mads Møller Jensen, lærer

Underviser i dansk, engelsk, samfundsfag og friluftsliv.

 

 

 

Thomas Lintrup Skovgaard, lærer

Underviser i engelsk, samfundsfag, idræt, styrkeløft og musik.

 

 

 

Lilian Hartmann, lærer (Barsel)

Underviser i tysk, matematik. dans og fællesgymnastik.

Kan træffes på e-mail.

 

 

 

Majken Dahlgaard, lærer

Underviser i dansk, engelsk og drama

 

 

 

Marianne Corydon, køkkenleder

Har ansvaret for køkkenet og madlavningen.

Kan træffes på e-mail.

 

 

 

Inge Marie Ravn, køkkenassistent

Kan træffes på e-mail.

 

 

 

Dace Klasupa, køkkenassistent

 

 

 

 

Anette Sindberg Madsen, rengøring mv.

Rengøringsassistent, køkkenhjælper og meget andet

 

 

 

 

 

Otto Iversen, pedel

Kan træffes på 7675 8254.

 

 

 

Jørgen Laursen, pedel og underviser i praktisk arb.

Kan træffes på e-mail.

 

 

 

 

Jens Lau Pedersen, forstander

Har det overordnede pædagogiske og administrative ansvar for skolen.

Underviser i matematik, historie, fællestime og 10. klasses-fag.

Kan træffes på e-mail eller på telefon 2616 7104.

Annie Hinrichsen, sekretær

Kan træffes på e-mail eller telefon 7675 8250.

Morten S. Schlünzen, adm. afdelingsleder

Underviser i matematik, fysik og valgfag.

Kan træffes på e-mail.

Lisbet Slyngborg, pæd. afdelingsleder

Underviser i dansk og engelsk.

Kan træffes på e-mail.

Søren Hohwü, lærer og vejleder

Underviser i matematik, samfundsfag, idræt, træværksted, fodbold og håndbold.

Kan træffes på e-mail.

Inge Burchardt, lærer

Underviser  i dansk, engelsk, samfundsfag, fællestime, 10. klasses-fag og kor.

Kan træffes på e-mail.

Birgit Faurbye Andersen , lærer

Underviser i dansk, billedkunst og samfundsfag.

Kan træffes på e-mail.

Bente Bahn Larsen, lærer

Underviser i dansk, biologi og madlavning.

Kan træffes på e-mail.

 

Tove Sørensen, lærer og støtteperson

Underviser i filosofi og styrketræning.

Kan træffes på e-mail.

 

Anne Bisgaard Bøcker, lærer

Underviser i dansk, tysk og samfundsfag.

Kan træffes på e-mail.

Torben Riis Lagoni, lærer

Underviser i fysik, teknologi og motor.

Kan træffes på e-mail.

 

Christian A. Rolskov, lærer og IT-vejleder

Underviser i matematik, engelsk, tysk, medie og idrætsfag.

Kan træffes på e-mail.

 

 

Søren Nielsen, lærer og vejleder

Underviser i dansk, matematik og fysik.

Kan træffes på e-mail.

 

 

Palle Hansen, lærer

Underviser i smedning, metal, friluftsliv og musik.

Kan træffes på e-mail.

 

 

Mads Møller Jensen, lærer (barselsvikar)

Underviser i dansk, engelsk, samfundsfag og friluftsliv.

 

 

 

Thomas Lintrup Skovgaard, lærer

Underviser i engelsk, samfundsfag, idræt, styrkeløft og musik.

 

 

 

Lilian Hartmann, lærer

Underviser i tysk, matematik. dans og fællesgymnastik.

Kan træffes på e-mail.

 

 

 

Sidse Rasmussen, lærer (på barsel)

Underviser i dansk, engelsk, samfundsfag og “kun for piger”

Kan træffes på e-mail.

 

 

Marianne Corydon, køkkenleder

Har ansvaret for køkkenet og madlavningen.

Kan træffes på e-mail.

 

 

 

Inge Marie Ravn, køkkenassistent

Kan træffes på e-mail.

 

 

 

Dace Klasupa, køkkenassistent

 

 

 

 

Ellen Margrethe Jepsen, skolemor

Skolemor, rengøringsassistent og køkkenhjælper

Kan træffes på e-mail.

 

 

 

 

Otto Iversen, pedel

Kan træffes på 7675 8254.

 

 

 

Jørgen Laursen, pedel og underviser i praktisk arb.

Kan træffes på e-mail.