Undervisning for ordblinde

Undervisningen på Kragelund Efterskole er for normalt begavede unge, som har vanskeligt ved at læse og stave.

Vi arbejder med den enkeltes faglige problemstillinger, motivationen og troen på sig selv.

Vi lærer sammen i et trygt fællesskab.

Små hold og IT i undervisningen

På Kragelund Efterskole har vi små hold i de boglige fag. Det giver tid og plads til den enkeltes udfordringer og behov.

IT har en helt naturlig plads i både undervisning og fritid. Når du skal til afgangsprøve, må du f.eks. gerne bruge IT-redskaber.

Vi forventer, at du installerer de relevante programmer på computer, iPad og evt. telefon. Som skole har vi naturligvis de licenser, der skal til.

Fagdage og temauger

Hver fredag er fag- eller temadag med enten dansk, matematik, sprogfag, naturfag (8. og 9. klasse) ogsamfundsfag 

I løbet af skoleåret er der også en række temauger og – dage med tværfagligt indhold. Det er f.eks. introuger, udvekslings- og studieture, dramauge, erhvervspraktik/brobygning, skilejrskole og projektopgaver.

Se dit skema

Dagene på Kragelund Efterskole er bygget op efter et grund-skema. Det kan du se her.

 

Mere end 20 valgfag

Du kan vælge – næsten – alt mellem himmel og jord. Se udvalget her.

 

Obligatoriske fag

Nogle fag skal du have. Se dem ved at klikke på plus-tegnet.

dansk

matematik

engelsk

tysk

idræt og løb/fællesgymnastik

samfundsfag

naturfag – fysik, biologi og geografi – (for elever på 8. og 9.årgang)

praksisfaglighed for 8. årgang (madkundskab eller håndværk og design

“klar – parat – start” – et fag for elever på 10.årgang

fællestimer (historie, religion, debat, fortælling, sang)

kontaktgruppemøde

Fælles fag fra 8. – 10. klasse

De fleste fag har du sammen med din egen årgang. Men f.eks. historie, fællestimer og valgfag har du på tværs af årgangene.